ODY Belgesi Eğitimler

ODY Belgesi Eğitimleri

ODY Belgesi Eğitimleri

ODY Belgesi Eğitimleri, ODY Belgesi alacak herkesin girmesi zorunlu olduğu eğitimlerdir.

ODY eğitimi verilen dersler;

 • Trafik Adabı
 • Meslek Ahlakı
 • Yolcu Taşımacılığı
 • Trafik güvenliği
 • Ulaştırma Mevzuatı
 • Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
 • Ulusal Mevzuatın Taşımacılıkla ilgili Bölümleri
 • Yasal Sorumluluklar ve Sigorta
 • Sözleşmeler
 • Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı
 • Gümrük, TIR Mevzuatı
 • Kaçakçılık Mevzuatı
 • Dolaşım Düzenlemeleri ve Sınır Geçiş Uygulamaları
 • Ulusal Sözleşmeler
 • Uluslararası Konvansiyonlar
 • Dış Ticaret Mevzuatı ve Teslim Şekilleri
 • Mali Yönetim
 • İdari Yönetim
 • Pazar/Piyasa Şartları
 • İlkyardım
 • AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği

derslerinden eğitimler verilmektedir.